931.1 i arbete
Kväll i Åkersjön
Utsikt
Hur många maskiner är det på bilden?
Avlastning
921 jobbar för fullt -04
Utsikt
941
941
931.1