Utsikt
Fin utsikt över arbetet
Markberedning i snö
Simon Jonas och Marcin
Ny modell av rivhjul
890.3 ny 2010
Bracke M46
Marcin byter plattorna på rivhjulen
Skyttmos
Markberedningsväder 16 oktober 2006
M46
Färdig
890.3
890.3
890.3
Prototyp M46 2005
Höga stubbar efter Hosjö Skog
Höga stubbar efter Hosjö Skog
Trailer
Skråkörning
En dimmig morgon
Markberedaren poserar, Ollebacken
Vi använder Olofsfors Eco EX
Prototyp på nya rivhjul
890.3
Bygge 890.3 2010
3-radiga maskin på trailer 2011
Arbete pågår
890.3 med M46 2011