Markberedning

11 miljoner nya granar och tallar!

Skyttmos Skogsentreprenad AB har utfört markberedningar sedan 1988. Våra största uppdragsgivare är SCA och Persson Invest men vi markbereder även åt andra bolag och privata markägare. På marken vi markberedde 2021 kommer det i slutet av 2022 växa ca 11 miljoner plantor.

Vi utför i huvudsak högläggning då den formen av markberedning är dominerande i våra trakter. Enligt experter är den bästa planteringspunkten en omvänd torva med mineraljord på. Dessa planteringspunkter skapas bäst med en rätt inställd högläggare och resultatet blir bra på de flesta typer av marker. Från och med 2013 testar vi en ny metod, Inversmarkberedning, som är en väldigt skonsam markberedningsmetod. Den är ämnad för känsliga marker som exempelvis renbetesmarker. Inversmetoden anses också för plantan vara väldigt produktiv.


Vi använder Komatsu stora skotare 890 och 895 som basmaskiner. Vi anser att de för oss är de mest effektiva och ekonomiska basmaskinerna och vi är väldigt nöjda med dessa och servicen som Komatsu har på Frösön.

Rutin hos våra förare anser vi är av så stor vikt och därför använder vi oss av höga löner för att stimulera att förarna fortsätter göra ett bra jobb år efter år med ett så pass tufft jobb som markberedning är. Vi har ett bonussystem som innebär att lönen för en erfaren förare är en bra bit över 200 kr/tim.

Våra maskiner
895.2 med M46
890.3 med Invers

 

22046082_10155011868637864_4095172070812801949_n